Gemak Gorsel
Loading...


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Gemak Gemi İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. olarak kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususundaki şirket vizyonumuz aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirmenin amacı, Gemak Gemi İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yönetilmekte olan https://www.gemak.com adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca kullanıcıların Portal’ın kullanımı ile ilgili olarak GEMAK tarafından toplanan veya kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Portal’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde kullanıcıları bilgilendirmektir.

GEMAK, web sitesi üzerinden herhangi bir kişisel veri toplamamakta sadece dijital mecralarda (Google, LinkedIn, Instagram, Youtube, Facebook vb tüm dijital mecralar) yapılan dijital reklamlarda kişisel verileri talep etmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz sadece ilgili kanun kapsamında izin verilen hallerde hukuka uygun olarak aşağıda açıklandığı hallerde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve güvenliğinin sağlanması için en üst seviyede tedbirler alınacaktır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Veri Sorumlusu: KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GEMAK tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi bilgileri.

Bu bilgiler; şirket içi değerlendirme, iletişim, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri gibi sebepler doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca işlenecektir.

Demografik veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, tercih edilen dil verileri.

Bu bilgiler; şirket içi değerlendirme, iletişim, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri gibi sebepler doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca işlenecektir.

Kullanım Verileri: Site üzerinden okunan içerikler, etiketler, kategoriler, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen haberlerin kategorileri.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

GEMAK A.Ş. elde ettiği kişisel verileri, kullanıcılara hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Bilgilendirme ile belirtilen şartlar çerçevesinde amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.