Gemak Gorsel
Loading...


VİZYON

Akdeniz havzası ve yakın coğrafyasında; gemi onarımı, tadilatı, özellikli çelik yapılar ile gemi inşa ve off-shore üniteleri inşaatı alanlarında hizmet veren, mühendisliğini ön plana çıkaran en başarılı ve en fazla tercih edilen grup olmaktır. 

DEĞERLER

Hepsi çok değerli müşterilerimizin beklentilerini çok değerli uzmanlarımızla önceden tahmin eder, karşılar ve aşarız. 

Kalite ve verimlilik yoluyla kaynak yaratarak sürekli ve sürdürülebilir gelişime odaklanırız.

Yönetim tarzımız; katılımcı, adil, insana saygılı ve farklılıkları kapsayıcıdır. 

Kararlarımızda fayda-maliyet analizi yapar ancak mühendislik ve planlama bakış açısından ödün vermeyiz. 

Ortak akılla aynı doğrultuda hareket eden, etik değerlere ve yasalara bağlı bir ekibiz.  
MİSYON

İş sağlığı ve güvenliği ile sürdürülebilir çevre en önemli önceliğimizdir. İşimizin ticari boyutunun bu anlamdaki sosyal boyutun önüne geçmemesinin sağlanması, her kademeden yöneticimizin ve çalışanımızın birincil sorumluluğudur. 

Müşterilerimize taahhütlerimiz, önce kalite sonra zaman ve en son maliyet ile ilişkilidir.

Paydaşlarımız ile iletişimimiz ve ilişkilerimiz yönetim sistemi kalitemizin aynasıdır. Kaliteden ve etik yönetim ilkelerinden asla taviz vermeyiz. 

Sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi, iş arkadaşlarımızı ve çevremizi geliştirmeyi ödev sayarız. Mühendislik çözümleri, yol göstericimiz, en güçlü yanımız ve sürekli gelişim alanımızdır. 

İşlerimizi çeşitlendirir, gereksiz riskler almadan büyürüz.