Loading...


KALİTE POLİTİKASI
Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın beklentileri ve gereksinimleri ile tüm kanun, yönetmelik, mevzuat ve standartlara uymaya öncelik veririz.
. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinden asla taviz vermez, kalite bilincini her çalışanımıza aşılarız.
. Kuruluşumuzun stratejik yönelimi ile uyumlu şekilde çalışmaları gerçekleştiririz.
. Teknolojik yenilikleri takip ederek uygulamalara yansıtırız.
. Kalite avantajımızı rekabet ortamında başarımızın anahtarı olarak görür, bunun devamlılığı için çalışanların eğitimine önem verir, pazardaki konumumuz ile rakiplerimizi ve değişen rekabet ortamını sürekli değerlendirmeye tabi tutarız.
Kalite standartlarına, müşteri ve uluslararası klas kuruluşları gereksinimlerine tam uyum ve Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ana ilkemiz olarak kabul ederiz.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
. İşyerimizin yapısı ve risklerin boyutlarına uygun şekilde vukuat, hastalık, kaza ve yaralanma risklerini en aza indirerek ortadan kaldırmayı ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlarız;
. Tüm yasal şartlara ve yürürlükteki uygulanabilir İSG mevzuatına tam olarak uyarız;
. Her türlü faaliyetimiz için riskleri tespit eder ve gerekli önleyici faaliyetleri uygularız. Bu konularda gerekli eğitimleri vererek çalışanlarımızı bilinçlendirir ve İSG sistemimizin sürekli iyileştirilmesine katkılarını sağlarız.
. Her çalışanımızın kendi İSG sorumluluklarının farkında olabilmesi için, gerekli prosedür ve talimatlar hazırlar ve bunlara kolayca ulaşabilmelerini sağlarız;
. Geçerliliği ve etkinliğini temin etmek üzere İSG Politikamızı periyodik olarak gözden geçirir ve geliştiriz.
ÇEVRE POLİTİKASI
. Faaliyetlerimizi, proseslerimizin niteliğini, niceliğini ve çevreye olan etkilerini değerlendirerek gerçekleştirdiğimizi taahhüt ederiz

. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kirliliği önleyici tedbirler aldığımızı, çevre yönetim sistemimizi ve performansını sürekli geliştirdiğimizi taahhüt ederiz.

. Hammadde, enerji ve doğal kaynakların korunması ve bu kaynakların kullanımının ölçülmesini, performasımızın sürekli olarak gözden geçirilerek Çevre Yönetim Sistemimizin geliştirilmesini taahüt ederiz.

. Atıklarımızı ayrıştırarak geri kazanımını sağlar, geri kazanımı yapamadığımız atıklarımızı ise çevreye zarar vermeden bertaraf ederiz.