Loading...


AR-GE VE İNOVASYON


İnovasyon yeteneği grubun rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurudur.

Grup faaliyetlerinin temelini, müşterilerin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan çözümler ve hizmetler oluşturmaktadır. Bu amaçla Gemak, Haziran 2016'da Türk tersane sektörünün ilk Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi'ni kurmuştur.

Ar-Ge merkezinde, sürekli olarak yeni iş modelleri üretilmekte, araştırma – geliştirme projelerine yatırım yapılmakta ve çalışanların gelişimi desteklenmektedir. İnovasyon kapasitesini güçlendirmek, çağın zorluklarının üstesinden gelmeyi ve karlı bir kurumsal büyüme elde etmeyi sağlamaktadır.

Başarının temelini, inovasyon ve çalışanların yetenekleri oluşturmaktadır. Ar-Ge Merkezindeki çalışmalar, alanında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim almış uzman bir kadroyla yürütülmektedir.


Grup, Ar-Ge çalışmaları ile sektörde üstünlüğünü sürdürülebilir kılmaya özen göstermektedir. Bu amaç doğrultusunda; Ar-Ge ve inovasyon yatırımları arttırılmakta, yenilikçi anlayış ile rekabette avantaj sağlanmakta ve inovasyon kültürü gelişmektedir.

Zorlu ve tehlikeli bir sektörde üretim yaparak ülkenin dışa bağımlılığını azaltmanın yanı sıra, gelişen endüstrinin ihtiyaçlarına kaliteli çözümler ile hızlı cevap vermeyi planlayan Gemak Grup, güvenli üretim teknolojileri geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.

• Tersane sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi

• 38 Ar-Ge personeli (1 Doktora, 6 Yüksek lisans, 22 Lisans, 4 ön lisans , 5 lise) 

• 2 patent 

• 3 Tübitak Projesi 

• 15 aktif, 18 tamamlanan Ar-Ge projesi 

• Ar-Ge harcamalarının cirodaki oranı 2016’da %3,43 iken 2017’de artarak %6,36’ya ulaşmıştır.

(2018 Aralık verileridir)


Ar-Ge merkezimizdeki tüm projeler profesyonel yazılımlar kullanılarak, ulusal ve uluslararası tasarım standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Kullanılan yazılımlar;

ANSYS
SAP2000
AVEVA
Solidworks
Tekla Structures
Autocad
Rhino

Ar-Ge Merkezi tarafından üretilen özgün tasarımlardan bazıları;

Skidding Sistem
Hidrolik Pozisyoner
Kuru havuz çekme sistemi
Kuru havuz kapağı
T-Bar üretim imalat makinası
U rib montaj makinası
Panel imalat hattı