Gemak Gorsel
Loading...


AR-GE VE İNOVASYON


İnovasyon yeteneği grubun rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurudur.

Grup faaliyetlerinin temelini, müşterilerin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan çözümler ve hizmetler oluşturmaktadır. Bu amaçla Gemak, Haziran 2016'da Türk tersane sektörünün ilk Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi'ni kurmuştur.

Ar-Ge merkezinde, sürekli olarak yeni iş modelleri üretilmekte, araştırma – geliştirme projelerine yatırım yapılmakta ve çalışanların gelişimi desteklenmektedir. İnovasyon kapasitesini güçlendirmek, çağın zorluklarının üstesinden gelmeyi ve karlı bir kurumsal büyüme elde etmeyi sağlamaktadır.

Başarının temelini, inovasyon ve çalışanların yetenekleri oluşturmaktadır. Ar-Ge Merkezindeki çalışmalar, alanında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim almış uzman bir kadroyla yürütülmektedir.


Grup, Ar-Ge çalışmaları ile sektörde üstünlüğünü sürdürülebilir kılmaya özen göstermektedir. Bu amaç doğrultusunda; Ar-Ge ve inovasyon yatırımları arttırılmakta, yenilikçi anlayış ile rekabette avantaj sağlanmakta ve inovasyon kültürü gelişmektedir.

Zorlu ve tehlikeli bir sektörde üretim yaparak ülkenin dışa bağımlılığını azaltmanın yanı sıra, gelişen endüstrinin ihtiyaçlarına kaliteli çözümler ile hızlı cevap vermeyi planlayan Gemak Grup, güvenli üretim teknolojileri geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.

• Tersane sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi

• 29 Ar-Ge personeli ( 5 Yüksek lisans, 18 Lisans, 3 ön lisans , 3 lise) 

• 4 patent 

• 4 Tübitak Projesi 

• 19 aktif, 45 tamamlanan. Toplam 64 Ar-Ge projesi 

• Ar-Ge harcamalarının cirodaki oranı 2019’da %3,67 iken 2020’de artarak %4,42’ye ulaşmıştır.

(2022 Temmuz verileridir)


Ar-Ge merkezimizdeki tüm projeler profesyonel yazılımlar kullanılarak, ulusal ve uluslararası tasarım standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Kullanılan yazılımlar;

ANSYS
SAP2000
AVEVA
Solidworks
Tekla Structures
Autocad
Rhino

Ar-Ge Merkezi tarafından üretilen özgün tasarımlardan bazıları;

Skidding Sistem
Hidrolik Pozisyoner
Kuru havuz çekme sistemi
Kuru havuz kapağı
T-Bar üretim imalat makinası
U rib montaj makinası
Panel imalat hattı
Pervane ve şaft montaj-demontaj arabası
3 boyutlu spool montaj İstasyonu
Havuz sabit kızak sistemi
Gemi üzeri otomatik lashing sistemi ve şok emici
Tersane faaliyetleri yönetim yazılımı
Yüzer havuz bağlama/sabitleme sistemi ve otomasyonu