Gemak Gorsel
Loading...


Eş zamanlı veya farklı zamanlarda birden fazla gemiye havuzlama imkanı
Gemak Grup olarak, ülkemizin ekonomisine ve güvenliğine katkıda bulunacak, eş zamanlı veya farklı zamanlarda birden fazla gemiye havuzlama imkanı sağlayacak havuz ara kapağının müştereken hayata geçirilmesinde bize olan güvenlerinden dolayı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na teşekkür ederiz.