Gemak Gorsel
Loading...


İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
Gemak Şirketler Grubuna iş başvurusunda bulunan adaylar tam bir tarafsızlık ve titizlikle değerlendirilmektedir. 

Grup şirketlerinde yetkinlik ve hedef bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. 

Gemak Şirketler Grubu, kurum kültürü ve değerlerini özümsemiş, yüksek performanslı ve yetkin çalışanlarını sistematik bir planlama ile nitelikleri ile uyumlu yanal ve dikeyde üst pozisyonlar için hazırlar ve bu pozisyonda başarılı olmaları için gerekli gelişim imkanlarını sağlar. 

Tüm mavi yakalı çalışanlar toplu sözleşmeli sendikal haklara sahiptirler. Beyaz yakalı çalışanların ücret seviyeleri, global bir iş değerlendirme ve ücretlendirme sistemi kullanılarak ve her yıl iş grubu bazında ulusal ve sektörel ücret kıyaslamaları yapılarak gözden geçirilmekte ve rekabetçi bir ücret politikası uygulanmaktadır.  

Grup şirketlerinde çalışan ve ailelerine yönelik sosyal ve sportif faaliyetler düzenlenerek veya çeşitli etkinliklere katılarak kurum kültürünün içselleştirilmesi ve iç iletişimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.    
  
 
EĞİTİM ve GELİŞİM

Yeni katılan çalışanların, Grubun kültürü ve kurumsal değerlerini özümsemeleri ve işlerine uyumlarını arttırmak amacıyla planlı bir tanıtım ve oryantasyon süreci uygulanmaktadır. 

Kurulduğu 1969 yılından bu yana Gemak Şirketler Grubu, yaşayan ve öğrenen bir organizasyon olarak sektörde var olmaktadır. Bu istikrarlı var oluşun en önemli dayanaklarından biri de, ihtiyacı doğru tespit edilmiş gelişim fırsatlarının çalışanlara sunulmasıdır.

Eğitime katkı ve gelecekte ihtiyaç duyulabilecek potansiyel pozisyonlar için aday olabilecek genç yetenekleri tanıyıp gözlemleme amacıyla yaz ve kış dönemlerinde staj imkanları sağlanmaktadır.