Gemak Gorsel
Loading...


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
 
Gemak Şirketler Grubunun stratejilerini gerçekleştirmekten heyecan duyacak, kurum kültürüne ve kurumsal değerlere uygun, yüksek potansiyel vaat eden yetenekleri bulmak, bünyesine katmak ve kariyer yolları da açarak bünyesinde tutmak, 

Çalışanların memnuniyetini arttırmak, gelişimlerini sürekli kılmak, adil yaklaşım ve insan odaklı yönetim anlayışı ile tüm paydaşları için değer yaratan insan kaynakları sistemleri geliştirmek ve uygulamak, 

insan kaynakları politikasıdır.